00316 20988357 Rick@rvospecialist.nl

   Algemene voorwaarden:

   Om de behandeling zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden.
   Als u een afspraak voor een behandeling met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

   • Voor een eerste behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we een behandelplan op.
   • Voor en na elke behandeling/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de behandeling/behandeling ervaren is.
   • Eventuele gegevens die u voor of tijdens de behandeling aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
   • De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
   • Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.
   • Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten. vlak voor aanvang van de behandeling.
   • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden voor 70% aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken.
   • U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de klant ook.
   • Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw naam, email en telefoonnummer gevraagd voor het opstellen van een factuur.
   • Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.
   • Betaling geschiedt contant direct na de behandeling.
   • Behandeling-rittenkaarten zijn niet persoongebonden
   • Behandeling-rittenkaarten zijn 1 jaar geldig.